Jacobskapellen in Roermond

De Broeders onderhouden een kleine, maar indrukwekkende historische kapel van St.-Jacobus in de kathedraal. Maar ook in de Voorstad St.-Jacob, pal aan de route naar Santiago, werd een zelf gebouwde Jacobskapel geopend.

 


In de Kathedraal en in de Voorstad.....

De kapel in de Kathedraal
De kleine, maar indrukwekkende historische kapel van St.-Jacobus in de kathedraal dateert uit de 16e eeuw. In de kapel bevindt zich de grootste relikwie van de heilige apostel Jacobus buiten Spanje, namelijk een onderarm. Deze reliek is permanent tentoongesteld in een muurvitrine. De reliek is naast de ingang aan de marktzijde zodanig gesitueerd, dat hij bekeken en vereerd kan worden, ook wanneer de kathedraal gesloten is of er overdag diensten worden gehouden.

Inrichting
De kapel is sober ingericht, zodat alle aandacht gericht wordt op de bijzondere glas-in-loodramen.
Boven het eenvoudige altaar hangt een bijzonder houtsnijwerk van Jacobus.
Het Vaandel van de Broeders is ter bescherming tegen verval in een plastic hoes gehuld.
Daaronder een speciaal chronogram, dat werd ingemetseld toen de glas-in-loodramen werden ingezegend. Het werd destijds ontworpen door de laatste rector van het Witte Kerkje (zie hierna), de zeerweerwaarde heer Linssen z.g.
In december 2005 werd, bij gelegenheid van de investituur van drie nieuwe broeders, een 15e-eeuws beeld van Sint Jacob ingezegend. Het heeft een prominente plek in de kapel.

Cruz del Ferro
Wie de kapel bezoekt, zal vast gebruik maken van de gelegenheid een kaarsje aan te steken bij de verering van de belangrijke reliek. Maar veel bezoekers pakken ook een wit steentje uit de voorraadmand. Daarop kun je een wens schrijven of de naam van iemand uit je omgeving waar je speciale hulp voor vraagt of die je wil gedenken. Bij de ingang van het Bezoekerscentrum in de kathedraal krijgt dat steentje een plaats op de inmiddels hoge stapel bij de bijna 4 meter hoge (maar toch kleine) kopie van het Cruz del Ferro. Pelgrims onderweg naar Jacobus komen op zo'n 200 kilometer voor Santiago dit Cruz del Ferro tegen en leggen er hun meegesjouwde steentjes neer. Om hun zorg achter zich te laten of om mensen te gedenken. Maar ook uit dankbaarheid, want wat is nou nog 200 kilometer als je er vanuit Nederland al meer dan 2000 hebt opzitten?!

De kapel doet ook dienst als rouwkapel voor overleden Broeders. De kist wordt, bedekt met de mantel en de eretekenen, omringd door Broeders. Zij houden een erewacht bij hun overleden vriend in afwachting van de Eucharistieviering bij zijn afscheid.

Glas-in-loodramen
Het Heilig Jaar 2004 was voor de Broederschap een extra bijzonder jaar, want de Broeders schonken toen nieuwe gebrandschilderde ramen in de Jacobskapel. Deze zijn op 25 juli 2004 door bisschop mgr. Frans Wiertz ingezegend. Onder de button Iconografie kunt u op deze website een beschrijving van die ramen vinden. Ramen met een betekenis en vooral met mooie verhalen erin.....

Bouw Jacobskapel in de Voorstad

Roermond en in het bijzonder de Voorstad St. Jacob neemt sinds de vroege Middeleeuwen een belangrijke plaats in, in het netwerk van Jacobspelgrimswegen naar Santiago de Compostela. De opname op de Werelderfgoed-lijst van de UNESCO laat zien hoe belangrijk deze routes zijn voor onze geschiedenis.

Het initiatief
Twee organisaties vonden elkaar in het idee om dit werelderfgoed ook zichtbaar te maken in de Voorstad en wel door het stichten van een Jacobskapel aldaar: de Pijpers-Stoks Foundation te Roermond, wortelend in de Voorstad en gericht op bevordering van kunst en cultuur in Limburg enerzijds en de Broederschap van de Heilige Jacobus de Meerdere te Roermond anderzijds. De kapel werd gebouwd in het plantsoen, gelegen tegenover Atelier Windhausen, een historische plek, omdat op die plaats in lang vervlogen tijden ook een Jacobskapel stond.

De historie van de Voorstad
Voorstad St. Jacob ontleent zijn naam aan een Jacobskapel, die in de 15e eeuw daar gebouwd werd. Het gebouw ging rond 1580 door oorlogsgeweld verloren. In 1940 werd door deken Rhoen een nieuwe Jacobskapel gesticht en wel ten behoeve van het rectoraat Voorstad. Dit door architect Franssen ontworpen gebouw kreeg echter in de volksmond al gauw de naam Het Witte Kerkje. Door de terugloop van het kerkbezoek was het Bisdom Roermond gedwongen om de kapel in 1998 aan de eredienst te onttrekken. Het gebouw wordt thans verhuurd aan de Stichting Het Witte Kerkje en biedt huisvesting aan de buurtvereniging. Vanuit de kathedraal van Roermond loopt via de Voorstad de historische route verder naar Santiago de Compostela. Een bord in de Voorstad meldt, dat de afstand naar het pelgrimsoord van hier uit precies 2285 km bedraagt. Pelgrims naar Santiago passeren dus deze Jacobskapel en zij kunnen aldaar enige tijd verpozen. De poort is overdag geopend en men kan er gratis een kaarsje aansteken.

De nieuwe kapel
De kapel is door architect Jacques Schoenmakers traditioneel vormgegeven en werd gebouwd in baksteen met hardstenen ornamenten. Het gebouw is bekroond door een gevelsteen met daarin de Jacobsschelp. Tevens is de naam van de heilige en het bouwjaar op de voorgevel vermeld.
In de voorgevel werden dubbele naar binnen openslaande deuren aangebracht. Er is een smeedijzeren hek aangebracht, zodat bij openstelling het zicht op het interieur mogelijk blijft. Aan de beide zijkanten werd een glas in lood-raam aangebracht van glazenier Coen Mestrom. Binnenin staat op een verhoging een beeld van de H. Jacobus. De kapel werd op 5 mei 2013 onder grote belangstelling in gebruik genomen en ingezegend door onze Prior mgr. Rob Merkx.

De bouwkosten van de kapel bedroegen € 30.000. Dat is een fors bedrag. Gelukkig hebben veel sponsoren in geld of in natura bijgedragen aan de uitvoering. Ook de bewoners van de Voorstad hebben letterlijk en figuurlijk hun steentje bijgedragen. Hun namen werden vereeuwigd in de vloer of op de dorpel van de kapel. Alle sponsoren zijn tijdens de inzegening nogmaals van harte bedankt voor hun ondersteuning. 

meer informatie over de kapel in de voorstad