Welkom

De Broederschap van de Heilige Jacobus de Meerdere, verbonden aan de Sint Christoffelkathedraal te Roermond heet u van harte welkom op deze site. Wij willen u graag informeren over de activiteiten van de Broederschap binnen het bisdom Roermond in het algemeen en in Roermond in het bijzonder.

We doen dat door onszelf aan u voor te stellen. Niet alleen vindt u hier informatie over onze eeuwenlange geschiedenis, we laten u ook graag kennismaken met onze tradities en jaarlijks terugkerende activiteiten. Onder het kopje Actueel treft u info aan over onze geplande activiteiten, waarbij u van harte welkom bent. Daaronder de jaarlijkse pelgrimsmis, de viering van de Jacobus-dag en de inmiddels traditionele en meerdaagse Jacobus Pelgrimstocht.

Voor nadere informatie over de Broederschap kunt u zich wenden tot onze Proost Frank de Vries via devriesswarts@gmail.com

Correspondentie voor de Broederschap kan gericht worden aan:
Broederschap H. Jacobus de Meerdere
t.a.v. dhr. Paul Elshout, Griffier
Proostenhof 11
6231 DA Meerssen

                        

                                foto: R. de Jong