Welkom

De Broederschap van de Heilige Jacobus de Meerdere, verbonden aan de Sint Christoffelkathedraal te Roermond heet u van harte welkom op deze site. Wij willen u graag informeren over de activiteiten van de Broederschap binnen het bisdom Roermond in het algemeen en in Roermond in het bijzonder.

De Broederschap
We doen dat door onszelf aan u voor te stellen. Niet alleen vindt u onder die button informatie over onze eeuwenlange geschiedenis, we laten u ook graag kennismaken met onze tradities en jaarlijks terugkerende activiteiten. 

                        

                                   foto: R. de Jong

 

2 Daagse Jacobus Pelgrimstocht op 2 en 3 mei 2015 naar Kranenburg en Goch

De Broederschap van St Jacobus de Meerdere organiseert inmiddels voor de zesde keer een Pelgrimstocht. Het doel is om aspirant Pelgrims kennis te laten maken met het pelgrimeren door gesprekken met ervaren voorgangers en ook als een reunie voor degenen die de tocht reeds gemaakt hebben. De enthousiaste reactie’s van deelnemers uit vorige tochten heeft de Broederschap aangemoedigd door te gaan met het organiseren van deze doelgerichte pelgrimstocht. De pelgrimstocht start in Nijmegen en gaat via Kranenburg naar Goch in Duitsland.

Klik op deze link voor meer informatie en inschrijving

http://www.broederschapheiligejacobus.nl/klanten/jacob/media/afbeeldingen/get_adobe_reader.jpg
 

Pelgrims
Roermond wordt jaarlijks door vele honderden pelgrims op weg naar Santiago de Compostela bezocht. Als zij dat wensen kan voor een overnachting gebruik gemaakt worden van de refugio die onder de sacristie van de kathedraal is gevestigd. U vindt onder deze button een beschrijving van het gebruik van de
refugio.                                                                                                                                                                              

Beste pelgrim, op last van de brandweer is het tot nader order niet mogelijk om in deze refugio te overnachten. De oorzaak ligt in een ontbrekende (door)schakeling naar de alarminstallatie van de kathedraal. Wij doen ons best dit euvel zo snel mogelijk op te lossen. Zodra dit geregeld is, zullen we daarvan melding maken. Dank voor uw begrip!                                                                                                 

Lees verder

Contact

Heeft u vragen, tips of suggesties? Neem gerust contact op. Dat kan het beste via thomkentgens@home.nl 

[naar boven]